کانکس نگهبانی

عموم جامعه با کانکس نگهبانی و کیوسک های حراست و دیدبانی تا اندازه ای آشنایی دارند ، این نوع کانکس ها به دلیل مصرف زیاد و کاربری فراوانی که دارند در سطح شهر و جاده ها بسیار دیده میشوند و با عناوین مختلف موارد استفاده و کاربری های متفاوتی به خود میگیرند.
کانکس های نگهبانی ، گاهاً به عنوان اتاق سرایدار ، اتاق دیدبانی یا ایست بازرسی در ساختمان های بزرگ و سازمان های اداری یا بیمارستان ها و کیوسک های اطلاع رسانی در سطح شهرمورد استفاده قرار میگیرند.
در انواع کانکس  که می توان به کانکس های دیدبانی و نگهبانی یا ایست بازرسی اشاره داشت ، نیاز است که شخصی که داخل آن مستقر می شود به تمام جهات دید داشته تا بتواند کنترل محیط را داشته باشد ، به همین دلیل در این نوع کانکس در سه ضلع کانکس پنجره درنظر گرفته می شود و گاهی برای برخی از کانکس ها با توجه به کاربری یک پیشخوان تعبیه می شود که شخص می تواند از آن به عنوان میز استفاده کند.
گاهی نیاز است که کانکس نگهبانی در ارتفاع بالاتری از سطح زمین قرار بگیرد ، در این صورت نیز میتوان برای این کار یک سکو به ابعاد کانکس مورد نظر یا کمی بزرگتر از آن ساخت و سپس کانکس را روی آن قرار داد.
کانکس نگهبانی از نظر ظاهر و جنس به چند دسته تقسیم می شوند :
کانکس نگهبانی فایبر سمنت ( درایوال ) ، کانکس نگهبانی بتنی ، کانکس نگهبانی کامپوزیت ، کانکس نگهبانی ورق گالوانیزه و… با انواع رنگ بندی قابل اجرا می باشد.