ورق با فرم دامپا

ورق دامپا (dampa sheet)
یکی از فرمینگ های زیبا و دیدنی ورق ها ورق دامپا است که در پوشش سقف و دیوار استفاده میشود اما معمولا در پوشش داخلی سقف از این ورق استفاده میشود
در این فرمینگ ها معمولا از ورق های روغنی یا گالوانیزه رنگی که تنوع رنگ دارد و یا آلومینیومی استفاده میشود
ضخامت  :
ورق دامپا روغنی از ضخامت 0.6 تا 0.7 میلیمتر یا 0.8 تا .9 میلیمتر تولید میشود
ورق دامپا رنگی از ضخامت 0.4 تا 0.5 میلیمتر تولید میشود
ورق دامپا آلومینیوم به دوصورت  آلومینیوم و آلومینیوم رنگی عرضه میشود و با ضخامت 0.5 میلیمتر تولید میشود
ابعاد:
ورق دامپا معمولا در دوسایز کوتاه و بلند تولد میشود که بعد از فرمینگ سایز ان تغییر میکند
ابعاد ورق دامپا کوتاه 100×200 میلیمتر و بلند  250×125 است
ابعاد امپا کوتاه بعد از فرمینگ به سایز 200×84 و دامپا بلند به سایز 250×100 تغییر میکند
حدود زون هر برگ استاندارد از ورق با ضخامت 0.5 میلیمتر کوتاه 8 کیلوگرم است