درباره ما

تیم آریانا کانکس از سال ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت نموده و در سال ۱۳۹۴ شرکت آریانا فلز گستران را تاسیس کرده است . تا کنون بیش از ۲۰۰ پروژه در سراسر کشور توسط این تیم با موفقیت انجام شده است