پروژه ها

دانشگاه آزاد آمل

تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۴ تاریخ اتمام پروژه ۱۳۹۵

پروژه پتروپک

تاریخ شروع پروژخ ۱۳۹۴ و اتمام پروژه ۱۳۹۵ سازه فضایی سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی آمل

پروژه شرکت ایرانول

تاریخ شروع پروزه ۱۳۹۵ تاریخ اتمام پروژه ۱۳۹۵

اجرای سقف و بدنه سالن تاسیسات

پروژه ساری- دنیای آرزوها

تاریخ شروع پروزه ۹۵/۰۷/۰۴ تاریخ اتمام پروزه ۹۵/۰۷/۱۴

متراژ ۱۲۰۰ متر

پروژه فولاد اهواز

تاریخ شروع و پایان سال ۹۴

پروژه:شهرداری بیرجند

تاریخ شروع پروژه:آذر سال ۹۴ پایان پروژه دی سال ۹۴

پروژه:مسکن مهر کرمانشاه

تاریخ اجرا:۹۰-۸۹

پروژه:آب معدنی جیرنده

تاریخ اجرا:96

پروژه:کانکس بانک شهر

تاریخ اجرا:96

پروژه:کانکس شرکت تجهیز آرا صفادشت

تاریخ اجرا:96

پروژه:شرکت جمع آوری زبالهابازیافتی-ساوه

تاریخ اجرا:96

پروژه:سالن مرغداری-قزوین

تاریخ اجرا:96