کانکس کشاورزی

کانکس کشاورزی به کانکس هایی گفته می شود که جهت استفاده در کشاورزی صنعتی،کشت آزمایشگاهی،کشت گلخانه ای و … مورد استفاده قرار می گیرد.
کانکس کشاورزی دارای کاربری های مختلفی می باشد که جهت کانکس کشاورزی،کانکس گلخانه ایی،کانکس آزمایشگاهی و کانکس گل فروشی  مورد استفاده قرار می گیرد. شاسی کانکس از تـیـرآهـــن اسـتـانـدارد بـا نـمـره مـتـنـاسـب بـا ابـعـاد کـانـکـس و پــوشـش کـامـل ضـد زنـگ یـا اپوکـسی تشکیل می شود. پــوشــش داخــلـی از ورق هـای یو پـی وی سـی سـاده و طـرح چـوب بـا مـزیت مـقـــاومـت در بـرابـر رطـوبـت  و حـشـرات و ورق ام دی اف ۳ و ۶۶ مـیـلیمـتـر می باشد و قـسـمـت بـیـرونـی سـقـف از ورق گـالوانـیــزه خود رنـگ سـیـنـوسی بــا ضـخـامت اسـتــانـدارد و عـایق بــنـدی کامـل و قـسمـت داخـلـی مـتـنـاسـب بــا نــوع پــوشـش داخـلــی یو پـی وی ســی یا ام دی اف است. کـفـســازی بـا تـخـتـــه چـنــدلایـی خـارجـی بـــا ضـخـامــت مـنــاسـب و اسـتـانـدارد و پــوشش کــف بـــا ورق های یـو پـی وی سی ریلـی پـشــت گــونی و یـا سـانــدویــچ پـانـل هــای پـلی یــورتـان انجام می شود.
آریانا کانکس با داشتن تجربه ای موفق در زمینه ی ساخت انواع کانکس با کیفیت بالا آماده ی پاسخ گویی به مشتریان گرامی می باشد.