کانکس مدرسه

کانکس مدرسه همان گونه که از نام آن پیداست به عنوان مدرسه و کلاس درس مورد اسفاده قرار می گیرد.در برخی از مناطق آب و هوایی مانند مناطق کوهستانی به دلیل سخت بود عبور و مرور و انتقال مصالح به این مناطق ساخت مدرسه کار دشواری است.در این شرایط استفاده از کانکس های مدرسه بهترین کار فرهنگی برای ایجاد مدارس در این مناطق هستند.کانکس های مدرسه باید شرایط لازم و کافی را به عنوان یک مدرسه داشته باشند.
شرایط و امکانات لازم برای کانکس مدرسه:
  • داشتن کلاس های درس کافی با شرایط مناسب
  • داشتن اتاق مدیریت
  • داشتن اتاق استراحت معلمان
  • داشتن آبدارخانه
  • داشتن سرویس بهداشتی مناسب
  • داشتن انباری و آزمایشگاه مجهز
  • و…
مزایای کانکس مدرسه:
از مزایای این کانکس ها می توان به حمل و نقل آسان،مقاوم بودن در برابر زلزله،گرما و سرما،نصب سریع و هزینه پایین اشاره کرد.